• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursu Denizli

Hızlı Okuma

Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli zamanlarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü kelimelerin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Hızlı Okuma Kursu almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Bu nedenlerden dolayı, normal bir adamın okuma hızı kaplumbağa hızında kalır. Anlayarak Hızlı okuma; hızlı görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin içinde çabukluk- kavrama- bellek ilişkilerindeki uyumu sağlamaya yönelik bir ekip kuramsal ifade ve uygulamalı çalışmalarla

Denizli Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Dünya’nın yedi harikasının birincisi olarak tescil edilmiş, ucu bucağı bulunmayan belleğimizin kayıt kapasitesi ve hatırlama becerisi beklenenin çok çok üstündedir. Aslen her birimiz, müthiş bir bellek potansiyeline sahibiz ancak belleğimize yeterince önem vermediğimiz ve onu geliştirmek için çaba sarf etmediğimizden hatırlama mevzusunda çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Tıpkı insanoğlunun bedeninin vücut geliştirme alıştırmaları aracılığıyla, kas gücünü arttırarak güçlendirebileceği şeklinde bellek da alıştırma ve egzersizler kanalıyla geliştirilebilir. Okuma hızımızın düşük olmasının bir başka sebebi ise yazıda baktığımız alandır. Her kelimeye tek tek baktığımızda her satır için averaj 10 kez göz hareket ettirmek zorunda kalırız. Ama gözümüzün bakış açısı birden çok sözcüğü alabildiği taktir de bir satırlık kelimeyi iki göz hareketine kadar indirebiliriz. Göz çektiği fotoğrafları dilimizden yüzlerce kez süratli olarak beyine göndermekt

Denizli Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma, normalden daha kısa zamanda daha fazla şey okuyabilmek, daha iyi algılayabilmek hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu bağlamda okuyabilmek için görmenin ötesinde zihinsel beceriler gereklidir. Bu zihinsel beceriler de öğrenme yolu ile gerçekleştirilebilir. Okumanın gerçek hedefi, anlamı hızlı ve doğru kavramaktır. Bu okumanın geliştirilmesi için, etkin ve etkili okumanın temeli olan hız, anlama ve hafıza içinde bağ kurulmasını gerektirir. Okumada anlama ile hız arasında yakın bir ilişkinin varlığı kabul edilmekte, algılamaya ilişkin becerilerin arttırılması Anlayarak hızlı okuma ile olası görülmektedir. Denizli Hızlı Okuma Kursu, Niçin Anlayarak Hızlı Okuma? Türkiye’de okuma hızı

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Öğrencilerin ilköğretimdenyüksek lisansa kadar girecekleri bütün sınavlarda ve gelecekteki işyaşamlarında başarılı olmalarının en önemli koşullarından biri zamanı iyikullanabilmeleridir. Anlayarak Hızlı okuma eğitimi, öğrencilerin bilgiye,anlayarak çok kısa bir zamanda ulaşmalarını, sınavlarda ek zaman Kazandırarakdaha başarılı olmalarını sağlar. Zihnimize göz aracılığı ile gelen bilgi ışık hızına yakınbir zamanda (Saniyede 300.000 km)gelmektedir. Zihnimiz normal şartlarda dakikada 900 kelime okuyabilecek birkapasiteye haiz olmasına karşın çoğumuz genelde dakikada 150 kelime okuyoruz.Hızlı okuma ve idrak etme eğitimi ile anlayarak okuma hızımızı 2-3-4-5 katarttırmak mümkündür. /

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Okumak fakat okunanların anlaşılabilmesiyle yararlı. Ne kadar çabuk ve hızlı okuduğunuzda çok okuduğunuzun ne kadarını anlayabildiğiniz çok daha önemli. Çünkü istek ve ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir okuma harflerin, sözcüklerin üzerinde göz gezdirmekten öteye geçemez. Metinin bulunuşundan bu yana belki de çağımızdaki kadar yoğun okuma gereksinimi hiçbir zaman olmadı. Yenilikçi teknolojiler bilginin üretiminden çok daha kolayca ve hızlı yayılabilmesine, paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş hayatında çok daha fazla bilgi ve belgenin okunması anlaşılması gerekliliği zamanın tüm bu okumalar için yetmemesine sebep oluyor. Durum böyle olunca hem okuma hızının hem de okunanların çok daha hızlı bir şekilde özümsenmesi anlaşılması da büyük önem taşımakta.